WMO VERVOER

Al jarenlang voert Taxicentrale Waaksma BV de regie over het WMO-vervoer in de regio Noordwest Fryslân.

Onderstaand de regels die gelden voor deze specifieke vervoersoort. Bent u klant en hebt u verder nog vragen dan kunt u terecht bij onze klantenservice. Telefoonnummer: 0512-368049. Zowel op onze eigen site als op de site van De Waadhoeke vindt u meer informatie.


Welke regels gelden er:

U kunt uw ritten boeken via het telefoonnummer 0517-745030


Onze centrale is bereikbaar tussen 07:00 uur en 24:00 uur. De taxi’s rijden dagelijks van 7:00 uur tot 24:00 uur. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, kunt u het beste bellen tijdens kantooruren.

Houdt u rekening met het feit dat het vervoer gecombineerd kan worden en dat u 15 minuten eerder of later gehaald kan worden. Het is niet mogelijk ritten bij de chauffeur af te zeggen of te boeken. U dient eventuele bijzonderheden bij aanmelding van de rit aan ons door te geven. Hieronder valt onder andere het meenemen van handbagage (max. 20 kg), het meereizen van een begeleider, kinderen tot 4 jaar of medereizigers, een blindengeleidehond, huisdieren, rolstoelen, etc.

Minimale aanmeldtijd 4 uur voor heenreis en 1 uur voor terug naar huis


De aanmeldtijd voor een boeking vanaf uw huisadres naar uw bestemming is minimaal 4 uur voor de gewenste ophaaltijd. U kunt uw rit uiteraard ook eerder aan ons doorgeven. Indien u tijdens het boeken van de heenrit nog niet weet hoe laat u terug wilt, maar wel weet dat u met het Wmo-vervoer retour wilt reizen, kunt u dat meteen aan onze telefonist(e) doorgeven.

U mag dan de ophaaltijd tot uiterlijk 1 uur voor de gewenste ophaaltijd aan ons doorgeven, mits de vertreklocatie zich binnen 25 kilometer bevindt van uw huisadres, of een puntbestemming is.

Later aanmelden betekent dat het gewenste ophaaltijdstip niet altijd mogelijk zal zijn


Korter dan 4 uur voor het gewenste ophaaltijdstip een rit bestellen blijft mogelijk, alleen dan hoeven wij niet te garanderen dat de taxi binnen de marges van de gewenste afhaaltijd aanwezig is. Bovendien mogen we u dan een alternatief voorstel aanbieden met een mogelijke afwijking van 45 minuten voor of na de gewenste vertrektijd.

U dient dit voorstel op te volgen, of een ander tijdstip (en evt. datum) met onze telefonist(e) af te spreken. Indien eenmaal een definitieve afhaaltijd is afgesproken, mag u erop rekenen dat de taxi, ook in dit geval, op de overeengekomen afhaaltijd aanwezig zal zijn op het door u opgegeven adres, met een afwijkingsmarge van maximaal (+ of -) 15 minuten.

Bij elke ritaanmelding mag vervoerder een alternatief voorstel doen


Bij iedere tijdige ritaanmelding mogen wij u een alternatief voorstel doen. Dit alternatief is niet bindend en moet goed passen bij uw reisbehoefte.

Tot 2 uur voor de gewenste ophaaltijd mogen wij u een alternatieve ophaaltijd aanbieden, als dit leidt tot een efficiëntere en betrouwbaardere uitvoering. Wij zullen bij de ritaanname vragen of u hierover gebeld wilt worden. U bent niet verplicht hier aan mee te werken of het door ons geboden alternatief op te volgen.

Bij Tijdgebonden ritten altijd op tijd voor uw afspraak


Wanneer u bij de ritaanmelding aangeeft dat er sprake is van een “tijdgebonden afspraak” dan dienen wij er voor te zorgen dat u op zijn vroegst 20 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig bent op uw bestemming.

Een tijdgebonden afspraak kan bijvoorbeeld zijn; zwemles, hobbyclubs, cursussen en plechtigheden zoals bruiloften, crematies of begrafenissen of aansluitingen op het openbaar vervoer. Deze ritten dienen niet later dan 4 uur voor de gewenste aankomsttijd te worden doorgegeven.

Bevestiging ritgegevens


Bij de telefonische reservering van een rit bevestigt onze telefonist(e) de belangrijkste ritgegevens, waaronder in elk geval het herkomstadres, de afhaaltijd, het aantal kilometers en de door u te betalen ritbijdrage van de gereserveerde rit(ten). Indien van toepassing vermelden we de gegarandeerde aankomsttijd, het mede vervoeren van de eventueel geïndiceerde rolstoel, rollator, en dergelijke.

Terugbelservice


Des gewenst kunt u gebruik maken van de terugbelservice. De terugbelservice houdt in, dat u kort (circa 5 minuten) voor de aankomst van de taxi, telefonisch gemeld krijgt dat het voertuig onderweg is en over ca 5 minuten arriveert.

Vervoerder belt als marge van + 15 minuten niet gehaald kan worden


Indien en zodra onze planning weet of vermoedt dat de taxi niet binnen de marge van 15 minuten van het overeengekomen afhaaltijdstip op het herkomstadres aanwezig kan zijn, dan zullen we dit direct telefonisch aan u doorgeven.

Indien de chauffeur u op het afgesproken afhaaltijdstip niet aantreft op het ophaaladres, zullen we op dit adres (mits het een privaat adres betreft dat is geen OV-halte, openbaar gebouw, o.i.d.) een bericht achterlaten als bewijs dat onze taxi op het overeengekomen afhaaltijdstip op dat adres aanwezig was.

Omreistijd maximaal 15 minuten dan wel 30 minuten


De maximale, werkelijke reistijd van een rit bedraagt de geplande directe reistijd, zoals bepaald op basis van de gehanteerde routeplanner, plus 15 minuten (toegestane omreistijd). Voor ritten langer dan 10 kilometer geldt een maximale omreistijd van 30 minuten.

Tarieven per km en voorbeeldberekening ritprijs


Bijgevoegd bij deze brief vindt u het overzicht van de tarieven en de berekening van de ritprijs.

Maximaal aantal kilometers


Per jaar kunt u maximaal 1500 kilometers met het collectief vervoer reizen. Wilt u meer kilometers reizen, neemt u dan contact op met het gebiedsteam in uw gemeente.

Reactiekaart opmerkingen / klachten


Bovendien hebben we een reactiekaart toegevoegd waarop suggesties, opmerkingen en klachten kunnen worden genoteerd. Deze reactiekaart kunt u portovrij versturen naar het antwoordnummeradres van de Dienst, zoals vermeld op de reactiekaart.

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ: