PGB VERVOER

Heeft u vervoerskosten in verband met uw zorg? Soms kunt u die kosten uit uw Persoonsgebonden Budget (PGB) betalen. Dit kan alleen als u een PGB heeft uit de Wlz, Wmo Begeleiding of uit de Jeugdwet. In uw indicatie staat of u recht heeft op vervoer.

Mocht u recht hebben op vergoeding van uw vervoerskosten dan kunt u met ons een overeenkomst afsluiten. Wanneer de zorgovereenkomst door de Sociale Verzekerings Bank (SVB) is verwerkt en goedgekeurd door uw gemeente of zorgkantoor, kunt u de declaraties bij de SVB indienen met het formulier 'Declaratie vervoerskosten'. Zij betalen dan uw vervoerskosten rechtstreeks aan ons.

Wij helpen u graag met de administratieve afhandeling. Wanneer u tijdens kantooruren belt met 0512-331333 helpen wij u direct.

U kunt bij Taxi Waaksma ook terecht voor:


Straattaxi


De straattaxi van Waaksma is gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar.

Meer info

Zittend ziekenvervoer


Wanneer u naar het ziekenhuis moet biedt de taxi een oplossing: wij vervoeren u van deur tot deur!

Meer info

WMO Vervoer


Al jarenlang voert Taxicentrale Waaksma BV de regie over het WMO-vervoer in de regio Noordwest Fryslân.

Meer info

Leerlingenvervoer


Alle gemeenten hebben regelingen getroffen voor het leerlingenvervoer naar basisscholen en scholen.

Meer info

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ: