WMO VERVOER SMALLINGERLAND


Op welke dagen en op welke tijden kan ik reizen met het collectieve Wmovervoer?

Het vervoer wordt het gehele jaar, 7 dagen per week, aangeboden. Het taxibedrijf rijdt dagelijks tussen 8.30 uur tot 24.00 uur.

Hoe vraag ik een rit aan?

U belt minimaal 1 uur van tevoren met 0512 331333. De telefoniste vraagt om uw pasnummer, geboortedatum, het ophaaladres, de bestemming en hoe laat u op uw bestemming wilt zijn. De telefoniste vertelt u hoe laat u wordt opgehaald. Dit is wel een inschatting. De taxi mag maximaal 15 minuten eerder of 15 minuten later bij u zijn.

Waar word ik opgehaald?

Het vervoer is van deur tot deur. Een hoofdingang of een centrale ontvangsthal zien wij ook als deur. Wat betaal ik zelf voor het collectieve Wmo vervoer? U betaalt in 2020 voor iedere rit een opstaptarief van € 1,00 plus € 0,10 cent per kilometer.

Wat is het vervoersgebied?

Het vervoersgebied is maximaal 25 kilometer vanuit het woonadres. Voor ziekenhuizen in Groningen, Leeuwarden, Sneek en Dokkum kunt u ook de vervoerspas gebruiken. Voor vervoer buiten het vervoersgebied kunt u gebruik maken van Valys (landelijke vervoersaanbieder). Meer informatie staat op www.valys.nl

Hoeveel kilometer mag ik per jaar reizen?

Dit hangt van uw indicatie af die u nu heeft. Zie hiervoor ook de onderstaande vragen. Heeft u geen andere vervoersvoorzieningen, dan mag u per jaar maximaal 1500 kilometer reizen.

Ik heb ook een scootmobiel van de gemeente Smallingerland in bruikleen gekregen. Krijg ik nu wel een vervoerspas voor het collectieve Wmo-vervoer?

Ja. Omdat u ook een scootmobiel in bruikleen heeft, mag u per jaar minder reizen met het collectieve Wmo-vervoer. U mag per jaar maximaal 750 kilometer reizen met de vervoerspas.

Ik heb ook een (aangepaste) fiets van de gemeente Smallingerland in bruikleen gekregen. Krijg ik nu wel een vervoerspas voor het collectieve Wmo-vervoer?

Ja. Omdat u ook een (aangepaste) fiets in bruikleen heeft, mag u per jaar minder reizen met het collectieve Wmo-vervoer. U mag per jaar maximaal 750 kilometer reizen met de vervoerspas.

Ik woon in een Wlz-instelling (bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg). Krijg ik nu wel een vervoerspas voor het collectieve Wmo-vervoer?

Ja. Omdat u in een Wlz-instelling woont, mag u per jaar maximaal 750 kilometer reizen met de vervoerspas.

Ik heb medische begeleiding nodig tijdens het reizen. Kan dit ook met het collectieve Wmo-vervoer?

Ja, dat kan. Carins geeft hiervoor toestemming. De medewerkers kijken of een medisch begeleider nodig is om gevaarlijke situaties voor u, de chauffeur of overige passagiers tijdens de rit te voorkomen. De begeleider op (medische) indicatie reist gratis mee op een ‘vervoerspas met begeleiding’.

Mag er ook een niet medische begeleider mee bij het collectieve Wmo-vervoer?

Ja, dat mag. De (niet medische) begeleider betaalt per rit de marktconforme prijs.

Mogen mijn kinderen meereizen bij het collectieve Wmo-vervoer?

Ja, u mag maximaal 2 kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar gratis meenemen tijdens de taxirit. Meer kinderen of kinderen ouder dan 12 jaar betalen de marktconforme ritprijs.

Mag ik met verschillende taxibedrijven reizen?

Nee, u kiest voor 1 taxibedrijf. Na afloop van het kalanderjaar kunt u overstappen naar een andere vervoerder, als u niet tevreden bent. Heeft u een gegronde klacht over het vervoersbedrijf, dan kunt u ook eerder overstappen. Bel hiervoor met Carins.

U kunt bij Taxi Waaksma ook terecht voor:


WMO Vervoer


Al jarenlang voert Taxicentrale Waaksma BV de regie over het WMO-vervoer in de regio Noordwest Fryslân.

Meer info

Leerlingenvervoer


Alle gemeenten hebben regelingen getroffen voor het leerlingenvervoer naar basisscholen en scholen.

Meer info

PGB Vervoer


Heeft u vervoerskosten in verband met uw zorg? Soms kunt u die kosten uit uw PGB betalen.

Meer info

Straattaxi


De straattaxi van Waaksma is gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar.

Meer info

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ: